porono中国少妇成熟

porono中国少妇成熟

至于拙着全书中,所载伏气化热之病甚多,其治法亦各稍有不同,皆可参观。禁生冷、滑物、臭食等。

其间有直中者,或因少阴骤虚之时,饮食寒凉而得,此不过百中之一二,其治法原当另商也。愚适自津还籍,俾用生石膏细末一两,煎汤送服阿斯匹林一瓦,周身得汗,发冷遂愈,心中之热亦轻,皮肤则较前益红。

据所云云,知确为热入血室,是以其脉沉弦有力也。 伤寒厥而心下悸者宜先治水,当服茯苓甘草汤。

夫赭石向在药物中为罕用之品,而此方用之以治头疼,以治痰涎杜塞,以治月事不见,皆能随手奏效,实赭石山药∶色白入肺,味甘归脾,液浓益肾。 至于肠中感风木兼少阳之气化,原能生蛔,因病后懒食,肠中空虚,蛔无所养,偶食少许,蛔闻食味则上来,是以吐蛔也。

鸡内金∶鸡之脾胃也,其中原含有稀盐酸,故其味酸而性微温,中有瓷、石、铜、铁皆能消化,其善化瘀积可知。凡利小便之药,其中空者多兼能发汗,木通、蓄之类是也。

知其肾阴亏损,故肝胆之火易上冲也。至于下利亦未必皆因藏寒,其因伏气化热窜入肝经,遏抑肝气太过,能激动其疏泄之力上冲,亦可激动其疏泄之力下注以成下利,然所利者必觉热而不觉凉也。

Leave a Reply